De Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament

…voor alle naties, zei Maria aan Mariette op 19 januari 1933. De zinspeling op de doop is heel duidelijk. “Alle naties” zijn geroepen om het ene volk van God te worden door de verkondiging van het Evangelie en door het doopsel.

Op 30 januari van datzelfde jaar kwam Adolf Hitler en zijn nationalistische partij aan de macht: een dodelijke ideologie zou bepaalde landen vergiftigen en tot de catastrofe van de Tweede Wereldoorlog leiden. De gelijkwaardigheid van ‘naties’ wordt ontkend.

Na de oorlog erkende en promootte kapelaan Georges Jacob het internationale karakter van Banneux. De boodschap van de Maagd der Armen nodigt ons uit om met volharding te bidden voor vrede tussen de volkeren en de eenwording van Europa. Hij vond bij de Duitse bondskanselier Konrad Adenauer een trouwe bondgenoot.

Sinds 1960 is de kapel van de aartsengel Michael en de heilige Jeanne-d’Arc een gebedsruimte voor gerechtigheid en vrede in de wereld.

Gedurende het hele bedevaartsseizoen is de kapel de plaats van stille aanbidding. De ogen gericht op Jezus, Prins van de Vrede, hebben zij die dat wensen de mogelijkheid om lang te bidden voor de landen in oorlog, voor volkeren die op de proef worden gesteld door ellende en schaamteloos onrecht, voor begrip en broederschap onder de mensen.

Stille aanbidding is mogelijk iedere dag tussen 9:00 – 17:30 uur:

  • Tijdens het seizoen: in de kapel van de heilige Michael;
  • Buiten het seizoen: in de Kruiskapel.

Maagd der Armen, red alle landen!

Daarna zag ik een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle rassen en stammen en volken en talen. Zij stonden voor de troon en voor het Lam (…) en aanbaden God. (Openb 7,9…11)