Aanbidding

Foto: aanbidding van het Allerheiligste Sacrament in de kerk Maagd der Armen

Stille aanbidding is mogelijk iedere dag tussen 9:00 – 17:30 uur:

  • Tijdens het seizoen: in de kapel van de heilige Michael en de heilige Jeanne-d’Arc;
  • Buiten het seizoen: in de Kruiskapel.

Sinds 1960 is de kapel van de aartsengel Michael en de heilige Jeanne-d’Arc een gebedsruimte voor gerechtigheid en vrede in de wereld.

Gedurende het hele bedevaartsseizoen is deze kapel de plaats van stille aanbidding. De ogen gericht op Jezus Christus, onze Heer en bron van vrede, hebben zij die dat wensen de mogelijkheid om te bidden voor de landen in oorlog, voor volkeren die op de proef worden gesteld door ellende en schaamteloos onrecht, voor begrip en broederschap onder de mensen.

Maagd der Armen, red alle landen!

Daarna zag ik een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle rassen en stammen en volken en talen. Zij stonden voor de troon en voor het Lam (…) en aanbaden God. (Op 7,9-11)