Gebeden van Banneux

Aanroepingen

Maagd der Armen, leid ons naar Jezus, bron van genade.

Maagd der Armen, red de naties.

Maagd der Armen, sterk de zieken.

Maagd der Armen, verlicht het lijden.

Maagd der Armen, bid voor ieder van ons.

Maagd der Armen, wij geloven in u.

Maagd der Armen, geloof in ons.

Maagd der Armen, wij zullen veel bidden.

Maagd der Armen, zegen ons.

Maagd der Armen, Moeder van de Verlosser, Moeder van God, wij danken u.


Gebed van de internationale Gebedsunie

Maria, Maagd der Armen,

gij leidt ons naar Jezus, bron van alle genade,

en gij komt ons lijden verlichten.

Wij aanroepen u vol vertrouwen:

Help ons uw Zoon nog trouwer te volgen

en Hem zonder voorbehoud toe te behoren.

Sta ons bij, opdat wij de gaven van de Heilige Geest mogen ontvangen,

Hij die ons leidt en heiligt.

Bekom voor ons de genade

elke dag meer op Jezus te lijken,

opdat ons leven eer brengt aan God,

en bijdraagt aan het heil van onze broeders.


Gebed van Mgr. L.J. Kerkhofs,
bisschop van Luik op het moment van de verschijningen

Maria, Maagd der Armen,

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen

en gezegend is God, onze hemelse Vader,

die zo goed was U naar ons te zenden.

Wat gij steeds voor ons geweest zijt,

dat blijft gij en zult gij steeds blijven

voor allen die, zoals wij – en nog inniger dan wij –

in u geloven en tot u bidden.

Gij wilt geheel voor ons zijn,

zoals gij u te Banneux hebt doen kennen:

de trouwe Dienares van de Heer,

de Moeder van de Verlosser, Moeder van God,

de zorgvolle Moeder van ons allen,

machtig en vol goedheid als geen ander,

die van de armen en van alle mensen houdt,

de zieken sterkt,

het leed van uw kinderen verzacht

en de mensheid redding brengt,

de Koningin en Moder van alle naties,

onder ons verschenen,

om allen – die zich door u laten leiden –

te brengen naar de Bron van eeuwig leven,

naar Jezus, Gods veelgeliefde Zoon.

Maagd der Armen, wij geloven in u,

Geloof gij in ons.

Amen.