Ons tijdschrift

Wilt u zich herbronnen en verbonden blijven met het heiligdom? Het heiligdom van Banneux publiceert een tweemaandelijks tijdschrift van 24 bladzijden in het Nederlands.

Dit is de officiële publicatie van het heiligdom van Banneux, en het tijdschrift wordt tweemaandelijks gepubliceerd, om u alle informatie te geven over het leven van het heiligdom, maar ook om u te helpen uzelf steeds meer te verdiepen in de boodschap van de Maagd der Armen en om uw gebedstijd te voeden.

Het tijdschrift, rijk aan artikelen over ons geloof en aangevuld met getuigenissen, creëert door zijn lezerspubliek een levende gemeenschap die verbonden blijft met het heiligdom.

U kunt een jaarabonnement aanvragen, een gratis proeftijdschrift aanvragen, of een abonnement schenken aan een missionaris of vriend(in).


Jaarabonnement

  • België – € 15
  • Nederland + Buitenland – € 18
  • Domiciliëring (NL) – € 17
  • Steunabonnement: vrijwillige bijdrage.

Rekeningnummer voor België én Nederland:

IBAN: BE 08 7360 0623 2013
BIC: KREDBEBB

Maagd der Armen – Banneux
Ter Doncklaan 33, B-2812 Muizen.